ANKARA’DA KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ve MİMAR, MÜHENDİS, PLANCININ ROLÜ PANELİ DÜŞÜNCELER ÖZETİ
- Kentsel yaşam kalitesi bütüncül bir karakterdir. Yalnız yeşil alan, kültür merkezi inşaatı, asfalt ve kreşe kaydolmuş çocuk sayılarıyla anlaşılamaz.

- Mesele, insan ve yaşam çevresi ilişkisi diye insandan yola çıkarak bakmakla ilgilidir. Tesisle, verilen hizmetin hacmi ile anlaşılmaz. İnsanlar, bir otobüs durağına kaç metre yürüyecek, kaç yoksul ve destek gerektiren annenin  çocuğu kreşte, sağlık hizmetine kaç kişi tekrar gelmek istiyor, beceri kursunu tamamladıktan bir yıl sonra kaç insan "yaşantım değişti" diyor  vb.. Bunlar o kentte yaşama arzusunu da gösterir. 

- Ankara memleketin kültür başkenti iken bu özelliğini kaybetti. Güzel kent olunduğunda zaten akıllı kent de olunur. Güzel kentlerin hepsinde bir ‘su ile oynaşma’ görülür. Ankara ile kucaklaşılırsa yeniden düzelir. Ankara'yı düzeltecek maya ise bu kentte hala var. Yaşam kalitesi kavramının, seçim kampanyası boyunca seçilme şansı bulunan siyaset ve aday tarafından kuvvetle işlenmesi ve gündemde tutulması çok yararlı olacaktır.

- Kentsel yaşam kalitesi anlam katmakla ilgilidir. Ankara ‘cumhuriyetin model kenti’dir. Bir müze kent olabilir. Aslında bir dereler kenti olan Ankara’nın derelerini geri kazanmak ile ekolojik kent olmaya adım atılabilir.

- Elektronik, sağlık, eğitim, tekstil alanlarında globalleşme ile kentin ekonomisi kendine gelebilir.

- Çalkantılar karşısında ayakta kalan kentlere “dirençli/esnek kentler” denir. Kentler, hep var olacak krizler için hazır olmak zorundadır.  Kriz/tökezleme sistem opsiyonlarından bir tanesi olduğundan çözüm bütünsel yaklaşımla ele alınmalıdır. Başarılı kentlerin ortak özelliklerinden birisi, özel koşullarını dikkate alan yerel kalkınma  stratejileri geliştirmeleridir. Kent ekonomisi, teknik uzmanların  toplum kalkınmasında doğrudan yer alabileceği bir faaliyet alanıdır.   Yerel yönetimlerde ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimi ele alan bir  “Stratejik Planlama ve Kalkınma Birimi” bulunmalıdır. Bu birim, “Veri  Tabanları ve İstatistik Ofis”i ile desteklenmelidir.  Kentin ihtiyacı  olan verilerin toplanıp işlenmesi planlamanın önemli bir boyutudur.

- Mahalle dernekleri bu kent için yaşam kalitesini iyileştirmede öncelikle gerekli olan örgütlenmelerdir.