Amaç

Bilimsel gelişmeler nedeniyle teknolojideki devrimsel değişimin farkında olarak mühendislik mesleğinin meselelerini söz konusu değişim çerçevesinde irdeleyerek topluma yararlı bir biçimde yükseltilmesidir.

 

Görev

Demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti ilkeleri doğrultusunda devrimsel değişimin fırsatlarının toplumsal yarar adına öne çıkartılması, başta mühendisler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin sürdürülmesidir.